Blue ecosystem sessions

Blue ecosystem sessions

για να ζήσετε την ecosystem φιλοσοφία μας απέναντι στο περιβάλλον και ειδικότερα στα είδη που εξαφανίζονται όπως η Caretta-Caretta…

και να ευαισθητοποιηθείτε με την στήριξη που προσφέρουμε στους οργανισμούς που συμβάλουν στην διατήρηση και εξέλιξη του είδους. Να απολαύσετε και να ενημερωθείτε από τις συχνές παρουσιάσεις και ενημερώσεις που διοργανώνουμε για την ζωή και τους τρόπους προστασίας της χελώνας από τα Μέλη του Συλλόγου Προστασίας.