Μουσική & Πολιτισμός

Ζάκυνθος: Μουσική & Πολιτισμός

Η Ζάκυνθος έχει μακρά παράδοση στη μουσική. Από τον 17ο αιώνα οι όπερες που προέρχονταν κυρίως από την Ιταλία και σκόπευαν να δώσουν τις παραστάσεις τους σε διάφορα μέρη του κόσμου έδιναν την πρώτη τους παράσταση στη Ζάκυνθο και αν είχαν καλές κριτικές θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις παραστάσεις τους σε άλλες χώρες. Η Ζάκυνθος είναι το νησί που τόσο η πόλη όσο και τα χωριά έχουν διατηρήσει τα κτίρια της παραδοσιακής ιονικής αρχιτεκτονικής, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη αρμονία στο χώρο και ενδιαφέρουν τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και ιδιαίτερα το διαφορετικό ύφος της υπαίθρου.